Διαγνωστικό τεστ Άγχους

1.ΑΓΧΩΔΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗ : Ανησυχία, Εγρήγορση, Αναμονή του χειρότερου, ευερεθιστότητα
2.ΕΝΤΑΣΗ : Αίσθηµα έντασης, εύκολη κόπωση, αδυναµία χαλάρωσης, τροµαγµένες αντιδράσεις, εύκολο κλάµµα, τρόµος, αίσθηµα ανησυχίας.
3.ΦΟΒΙΕΣ : για σκοτάδι, ξένους, µεγάλα ζώα, κίνηση στους δρόµους, πλήθος, να µένει µόνος.
4.ΑΥΠΝΙΑ : δυσκολία επέλευσης ύπνου, διακοπτόµενος ύπνος, αίσθηµα κόπωσης µετά την αφύπνιση, όνειρα εφιάλτες, νυχτερινοί τρόµοι.
5.ΓΝΩΣΙΑΚΑ : δυσκολία συγκέντρωσης, διαταραχές της µνήµης.
6. ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ : Απώλεια ενδιαφερόντων, έλλειψη ικανοποίησης από τα χόµπυ, κατάθλιψη, πολύ πρωινή αφύπνιση, διακύµανση διάθεσης κατά τη διάρκεια της ηµέρας.
7. ΓΕΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ (ΜΥΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) : Μυικοί πόνοι, πιασίµατα, δυσκαµψία, µυοκλονίες, µυόσπασµοι, τρίξιµο δοντιών, αστάθεια φωνής.
8. ΓΕΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ (ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΑ) : Εµβοές, θόλωση της όρασης, ψυχρές-θερµές εξάψεις, αίσθηµα αδυναµίας, µουδιάσµατα.
9. ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ : Ταχυκαρδία, αίσθηµα προκάρδιων παλµών, θωρακικό άλγος, παλλόµενη σφύξη αγγείων, αίσθηµα λιποθυµίας, αρρυθµία.
10. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ : Αίσθηµα πίεσης ή σύσφιξης στο θώρακα, αίσθηµα πνιγµού, αναστεναγµοί, δύσπνοια.
11. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ : δυσκαταποσία, ερυγές, δυσπεψία, πόνος πριν και µετά το γεύµα, αίσθηµα καύσου, αίσθηµα πληρότητας, ναυτία, έµετος, αίσθηµα βύθισης, «κινητικότητα» των σπλάγχνων, βορβορυγµοί, χαλάρωση της κύστης, απώλεια βάρους, δυσκοιλιότητα.
12. ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ : Συχνουρία ή έπειξη προς ούρηση, αµηνόρροια, µηνορραγία, ψυχρότητα, πρόωρη εκσπερµάτωση, απώλεια της γεννετήσιας επιθυµίας, ανικανότητα.
13. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ Ν.Σ. : Ξηροστοµία, εξάψεις, ωχρότητα, τάση για εφίδρωση, ίλιγγος, κεφαλαλγία τάσης, ανόρθωση τριχών.
14. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ : Ενταση, αδυναµία χαλάρωσης, ανήσυχη κίνηση των χεριών, σφίξιµο των χεριών, τράβηγµα δακτύλων, τίκς, βηµατισµοί, τρόµος χεριών, συνοφρύωση, πρόσωπο σε ένταση, αυξηµένος µυϊκός τόνος, αναστεναγµός, ωχρότητα προσώπου.